Dostihový den na Hipodromu Most

Poslední květnovou sobotu jsme zajišťovali obrazovou produkci na Hipodromu Most, kde se uskutečnilo celkem sedm dostihů “Cena jezdectví”.

945

Přenos signálu ve FullHD byl realizován pomocí optické kabeláže a kromě produkce pro místní televizní okruh od nás záznam dostihů přebírá ČT v broadcast formátu MXF.

939