Dostihový den na Hipodromu Most

Posted

Poslední květnovou sobotu jsme zajišťovali obrazovou produkci na Hipodromu Most, kde se uskutečnilo celkem sedm dostihů “Cena jezdectví”. Přenos signálu ve FullHD byl realizován pomocí optické kabeláže a kromě produkce pro místní televizní okruh od nás záznam dostihů přebírá ČT v broadcast formátu MXF.

Natáčení orchestru Klub 49

Posted

V končícím týdnu jsme natáčeli sérii hudebních klipů orchestru Klub 49 ve spolupráci se zvukově-osvětlovací produkcí Polák Akustika. Při natáčení jsme používali až pět kamer včetně kamerové jízdy a 5 metrového jeřábu pro co nejlepší zachycení atmosféry scénického hudebního projevu. Pohled na scénu a její zázemí Režie obrazového střihu a obsluha kamerové jízdy

Dragon Cup Chomutov

Posted

V pátek 1. května jsme ve spolupráci s firmou Polák Akustika realizovali velkoformátovou LED projekci na Dragon Cupu 2015 pro statutární město Chomutov na Kamencovém jezeře. Po celý den jsme přinášeli divákům infografiku s časy jednotlivých posádek a zprostředkovávali detailní pohled na těsné souboje lodí díky bezdrátovému pokrytí jezera mobilní kamerou na doprovodné lodi.